Actueel

Een blog over juridische ontwikkelingen, een publicatie, kantoornieuws of de aankondiging van een event? Al onze actualiteiten vindt u op deze pagina.
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding gepubliceerd
Blog

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding gepubliceerd

Advocaat Mark van Benthem schreef recent over plannen van de regering om het gebruik van concurrentie- en relatiebedingen in te perken. Het wetsvoorstel Wet modernisering concurrentiebeding (𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘴𝘵𝘦𝘭) is vorige week ter consultatie ingediend. Lees in deze blog wat opvalt aan het wetsvoorstel. Lees meer
De Palingsound is ver te zoeken bij FC Volendam: saga Team Jonk continues
Blog

De Palingsound is ver te zoeken bij FC Volendam: saga Team Jonk continues

Onlangs heeft de arbitragecommissie van de KNVB geoordeeld (vonnissen 1602 en 1603) dat Wim Jonk en Matthias Kohler hun arbeidsovereenkomst met FC Volendam niet hebben opgezegd en recht hebben op doorbetaling van hun loon vanaf 1 december 2023. Lees meer
De Hoge Raad laat het onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garantievoorwaarden los
Blog, Update Hoge Raad

De Hoge Raad laat het onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garantievoorwaarden los

Het onderscheid tussen een primaire dekkingsomschrijving en een preventieve garantievoorwaarde is niet langer relevant voor de vraag of een verzekerde een beroep toekomt op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. De verzekerde kan voor ieder dekkingsbeperkend beding uit de verzekeringspolis een beroep doen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Lees meer
Kan pandhouder na mededeling de procedure van de pandgever tegen de debiteur overnemen?
Blog, Update Hoge Raad

Kan pandhouder na mededeling de procedure van de pandgever tegen de debiteur overnemen?

Er is een stil pandrecht. De pandhouder deelt op enig moment dit pandrecht mee. Hij mag daardoor de vordering innen. Mag hij de procedure van de pandgever overnemen? Lees meer
Ziet het verval ook op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die vóór misleiding zijn verricht?
Publicatie

Ziet het verval ook op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die vóór misleiding zijn verricht?

In het vakblad Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2024/23 schreef advocaat Taraneh Riyazi een annotatie onder de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 15 november 2023. Taraneh bespreekt in haar noot het verval van recht bij fraude bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees meer
Daar gaan we weer. Depothouders krantenwijken zijn werknemers: Mediahuis
Blog

Daar gaan we weer. Depothouders krantenwijken zijn werknemers: Mediahuis

Wij schreven eerder over de Deliveroo-uitspraak en stelden begin dit jaar dat je op grond van deze uitspraak kritisch moet nagaan of je niet (waarschijnlijk toch) met werknemers werkt in plaats van zelfstandigen. In de Mediahuis-zaak wordt dit belang nog eens bevestigd. Lees in de blog van advocaat Mark van Benthem waarom. Lees meer
verjaring
Blog, Update Hoge Raad

Start van de verjaring: wanneer weet de benadeelde wie een fout maakte?

De verjaring van een schadeclaim begint, zodra de benadeelde weet dat hij schade lijdt door een fout van een bepaalde persoon. Toch is de ene zaak de andere niet. Lees in deze blog van cassatieadvocaat Marieke van der Keur waarom het belangrijk is om het hof duidelijk te maken wat de benadeelde wist of niet wist over een fout. Lees meer
Reorganisatie en de Ondernemingsraad. Hoe het niet moet: Spotify
Blog

Reorganisatie en de Ondernemingsraad. Hoe het niet moet: Spotify

Bij een belangrijk voorgenomen besluit tot reorganisatie van de onderneming heeft de Ondernemingsraad adviesrecht. Lees in deze blog van advocaat Mark van Benthem over het belang van het nauwkeurig beoordelen of een voorgenomen besluit advies- of instemmingsplichtig is. Lees meer
Discussie met je werknemer? Lees jouw cao secuur door!
Blog

Discussie met je werknemer? Lees jouw cao secuur door!

Ook in 2024 wordt het belang van zeer secuur lezen van de toepasselijke cao weer onderstreept. Op 5 januari 2024 betekende dit voor de Staat het verschil tussen het ongewild vastzitten aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd versus een inmiddels geëindigde arbeidsovereenkomst. Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.