Disclaimer

Disclaimer en e-maildisclaimer

Disclaimer en e-maildisclaimer

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Ekelmans Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de onjuiste of incomplete informatie op deze website.

De website is met zorg samengesteld. Ekelmans Advocaten staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat onjuist, verouderd of incompleet is. Ekelmans Advocaten kan de inhoud van de website bovendien op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Ekelmans Advocaten niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ekelmans Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

Ekelmans Advocaten is een naamloze vennootschap. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Ekelmans Advocaten N.V. van toepassing.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.