Actueel

Een blog over juridische ontwikkelingen, een publicatie, kantoornieuws of de aankondiging van een event? Al onze actualiteiten vindt u op deze pagina.
TUI cabinepersoon FNV
Blog, Update Hoge Raad

Beslissing hof dat TUI met vakbond FNV moet onderhandelen over een cao voor haar cabinepersoneel blijft in stand

De beslissing van het hof dat TUI met vakbond FNV moet onderhandelen over een cao voor haar cabinepersoneel blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Cassatieadvocaat Marieke van der Keur voerde verweer namens FNV. Lees meer
Advocaten opgelet: verzenden ‘beschadigd document’ via Zivver voor risico van advocaat
Blog, Update Hoge Raad

Advocaten opgelet: verzenden ‘beschadigd document’ via Zivver voor risico van advocaat

Een advocaat heeft tijdig via Veilig mailen (Zivver) hoger beroep ingesteld. De advocaat stuurde een e-mail aan het hof met twee pdf-bestanden. Eén pdf, het beroepsschrift, kon het hof niet openen. Wiens risico is dat? Lees meer
Een wachtdienst thuis met een pieper: rusttijd of arbeidstijd?
Blog, Update Hoge Raad

Een wachtdienst thuis met een pieper: rusttijd of arbeidstijd?

Ambulancepersoneel op Waddeneilanden heeft ’s nachts een wachtdienst met een pieper. Zij mogen die thuis doorbrengen. Zodra de pieper gaat, moeten zij in actie komen en binnen 2 minuten in de ambulance zijn. Vormt die wachtdienst arbeidstijd of rusttijd? De Hoge Raad oordeelde daarover in een zaak die cassatieadvocaat Marieke van der Keur instelde. Lees meer
De Hoge Raad laat het onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garantievoorwaarden los
Blog, Update Hoge Raad

De Hoge Raad laat het onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garantievoorwaarden los

Het onderscheid tussen een primaire dekkingsomschrijving en een preventieve garantievoorwaarde is niet langer relevant voor de vraag of een verzekerde een beroep toekomt op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. De verzekerde kan voor ieder dekkingsbeperkend beding uit de verzekeringspolis een beroep doen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Lees meer
Kan pandhouder na mededeling de procedure van de pandgever tegen de debiteur overnemen?
Blog, Update Hoge Raad

Kan pandhouder na mededeling de procedure van de pandgever tegen de debiteur overnemen?

Er is een stil pandrecht. De pandhouder deelt op enig moment dit pandrecht mee. Hij mag daardoor de vordering innen. Mag hij de procedure van de pandgever overnemen? Lees meer
verjaring
Blog, Update Hoge Raad

Start van de verjaring: wanneer weet de benadeelde wie een fout maakte?

De verjaring van een schadeclaim begint, zodra de benadeelde weet dat hij schade lijdt door een fout van een bepaalde persoon. Toch is de ene zaak de andere niet. Lees in deze blog van cassatieadvocaat Marieke van der Keur waarom het belangrijk is om het hof duidelijk te maken wat de benadeelde wist of niet wist over een fout. Lees meer
Advocaat Taraneh Riyazi
Kantoornieuws

Ekelmans Advocaten versterkt team met Taraneh Riyazi als partner Cassatie & Expert Litigation

Taraneh Riyazi is per 1 januari 2024 gestart als partner bij Ekelmans Advocaten. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring als advocaat en heeft zich bekwaamd in zowel cassatie als het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Dankzij haar ervaring als advocaat bij een grote verzekeraar, kent zij de verzekeringssector van binnenuit. Lees meer
TUI cabinepersoneel
Blog, Update Hoge Raad

Advies AG aan Hoge Raad in een belangrijke zaak: TUI moet met FNV onderhandelen over cao

TUI wilde niet met FNV overleggen over een cao. Zij wilde exclusief over arbeidsvoorwaarden onderhandelen met haar Ondernemingsraad. Het hof oordeelde dat een werkgever zulk overleg met een representatieve vakbond niet zomaar mag mijden. Advocaat-generaal (AG) De Bock vindt dat ook. Cassatieadvocaat Marieke van der Keur voert verweer namens FNV. Lees meer
Verschoningsrecht
Blog, Update Hoge Raad

NOvA benadrukt bij Hoge Raad belang waarborging verschoningsrecht

In schriftelijke opmerkingen die namens de Nederlandse Orde van Advocaten door David de Knijff bij de Hoge Raad zijn ingediend, pleit de NoVA voor een principiële uitleg van het verschoningsrecht. Ondanks het zwaarwegende belang van de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt, staat dit algemeen geldende rechtsbeginsel in de praktijk al jaren ernstig onder druk. Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.