Actueel

Een blog over juridische ontwikkelingen, een publicatie, kantoornieuws of de aankondiging van een event? Al onze actualiteiten vindt u op deze pagina.
Verjaring: heeft een benadeelde partij een onderzoeksplicht?
Blog, Update Hoge Raad

Verjaring: heeft een benadeelde partij een onderzoeksplicht?

Begint de verjaringstermijn pas als een benadeelde bekend is met alle feiten, of begint deze al op het moment dat de benadeelde alle feiten had kunnen of moeten weten? Met andere woorden: heeft een benadeelde een onderzoeksplicht? De Hoge Raad deed hier opnieuw een uitspraak over en Marieke van der Keur licht deze uitspraak toe. Lees meer
Deformalisering: te late betekening exploot bij echtscheiding
Blog, Update Hoge Raad

Deformalisering: te late betekening exploot bij echtscheiding

Als één echtgenoot een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank, moet hij dat verzoek aan zijn echtgenoot door de deurwaarder laten betekenen. Als dat iets te laat gebeurt, moet de rechter het verzoek tot echtscheiding toch behandelen, vindt de Hoge Raad. Marieke van der Keur licht toe wat dit betekent. Lees meer
AVG: Google en een link naar een zwarte lijst
Blog

AVG: Google en een link naar een zwarte lijst

In deze bijdrage bespreekt Marieke van der Keur de maatstaf waaraan een verzoek tot verwijdering van een zwarte lijst moet worden getoetst. Lees meer
Beslag procederen tegen wie
Blog, Update Hoge Raad

Beslag: tegen wie procederen?

Als een merkenrecht verkocht wordt terwijl er conservatoir beslag op ligt, tegen wie moet de beslaglegger dan procederen? De Hoge Raad is hier duidelijk over: de beslaglegger moet een procedure starten tegen de beslagene. David de Knijff licht de twee regels toe die de Hoge Raad voor die procedure geeft. Lees meer
Ekelmans Advocaten kantoor toga
Update Hoge Raad

Twee keer tussentijds beroep

De Hoge Raad heeft twee uitspraken gedaan over tussentijds beroep. Voortaan begint een nieuwe beroepstermijn te lopen als de rechter verlof geeft voor tussentijds beroep of cassatie. Tegen de beslissing zélf om al dan niet verlof te geven voor tussentijds cassatieberoep, staat géén hogere voorziening open. Lees meer
Hoge Raad: grondslag van BKR-registratie is het gerechtvaardigd belang
Blog

Hoge Raad: grondslag van BKR-registratie is het gerechtvaardigd belang

De Hoge Raad oordeelt dat de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een BKR-registratie valt onder de AVG-grondslag van het gerechtvaardigd belang. Marieke van der Keur licht toe wat dit betekent. Lees meer
Ekelmans Advocaten kantoor gang
Update Hoge Raad

Toelating van een niet eerder verschenen belanghebbende in een verzoekschriftprocedure

Een niet eerder verschenen belanghebbende kan in cassatie voor het eerst verweer voeren, als hij “buiten zijn schuld” niet eerder verscheen. De Hoge Raad legt uit wanneer daarvan sprake is. Lees meer
Informatieplichten
Blog, Update Hoge Raad

Hoge Raad: ambtshalve toetsing van informatieplicht webwinkel

De Hoge Raad vindt dat rechters ambtshalve moeten toetsen of een webwinkel heeft voldaan aan de informatieplichten. Marieke van der Keur zet de bepalingen per type informatieplicht op een rij. Lees meer
Ekelmans Advocaten kantoor toelichting
Update Hoge Raad

Uitlegmaatstaf wie partij is bij een overeenkomst

Wie is partij bij een overeenkomst? Daarover kan een hoop discussie ontstaan. De bottom line is dat Haviltex geldt. In deze uitspraak legt de Hoge Raad uit dat óók omstandigheden van ná het sluiten van de overeenkomst bepalen wie partij is en wie niet. Lees meer
Aan het laden...
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.