Actueel

Een blog over juridische ontwikkelingen, een publicatie, kantoornieuws of de aankondiging van een event? Al onze actualiteiten vindt u op deze pagina.
Taxichauffeurs van Uber vallen onder het ‘modern werkgeversgezag’
Blog

Taxichauffeurs van Uber vallen onder het ‘modern werkgeversgezag’

De taxichauffeurs van Uber vallen onder modern werkgeversgezag. Rein Putkamer legt in zijn blog uit hoe de rechter tot deze uitspraak komt en welke gevolgen deze heeft. Lees meer
Ontslag op staande voet wegens COVID-19
Blog

Ontslag op staande voet wegens COVID-19

Als een werkgever een werknemer per direct ontslaat vanwege de coronacrisis, moet hij dan een billijke vergoeding betalen? In dit artikel wordt uitgelegd. hoe de rechter hier over denkt. Lees meer
Betaald ouderschapsverlof vanaf medio 2022
Blog

Betaald ouderschapsverlof vanaf medio 2022

Om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te realiseren en de arbeidsparticipatie van vrouwen te stimuleren, heeft de Europese Unie in 2019 een richtlijn geïntroduceerd die regels stelt omtrent vaderschaps-, zorg en ouderschapsverlof, arbeidsverzuim, flexibele werkregelingen en arbeidsrechtelijke bescherming. Lees meer
Vergoeding verschuldigd na aanzegging via Microsoft Teams
Blog

Vergoeding verschuldigd na aanzegging via Microsoft Teams

Als een werkgever besluit een tijdelijk contract niet te verlengen, om wat voor reden dan ook, moet de werkgever dit volgens de wet altijd schriftelijk aan de werknemer meedelen. Lees meer
Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert?
Blog

Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert?

Al bijna drie maanden geldt het advies van de overheid zo veel mogelijk thuis te werken. En dit blijft voorlopig ook het advies. Hoe stel je op afstand vast dat de werknemer niet goed functioneert? Dit vergt bij thuiswerken een andere insteek. Lees meer
Online HR-café | 18 juni 2020 | Disfunctioneren en ontslag in tijden van Corona
Evenement

Online HR-café | 18 juni 2020 | Disfunctioneren en ontslag in tijden van Corona

Een werknemer die zijn werk niet goed doet, moet de kans krijgen zijn functioneren te verbeteren voordat ontslag een optie wordt. Hoe pak je zo'n verbetertraject aan nu iedereen thuis werkt? Lees meer
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): stand van zaken 8 april 2020
Blog

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): stand van zaken 8 april 2020

Op 31 maart 2020 is meer duidelijkheid gekomen over de inhoud van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). We geven hier een samenvatting van de belangrijkste punten. Lees meer
Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis
Blog

Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis

De regering heeft verschillende economische steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd om de liquiditeitsproblemen i.v.m. het coronavirus te verminderen. Wij zetten de maatregelen voor u op een rij. Lees meer
Putkamer, Rein
Blog

Werktijdverkorting vanwege het coronavirus

Let op: op 17 maart jl. is de werktijdverkortingsregeling komen te vervallen. Het kabinet heeft extra economische steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd middels het Noodpakket Banen en Economie. Lees meer
Aan het laden...
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.