Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert?

Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert?

Hoe stel je op afstand vast dat een werknemer disfunctioneert? 1400 800 Ekelmans Advocaten
disfunctioneren
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Al bijna drie maanden geldt het advies van de overheid zo veel mogelijk thuis te werken. En dit blijft voorlopig ook het advies. Thuiswerken zal helaas niet iedere werknemer even gemakkelijk afgaan. Ook is het mogelijk dat een werknemer vóór de coronacrisis al niet goed functioneerde en dat ook nu zijn resultaten uitblijven.

Maar hoe stel je op afstand vast dat de werknemer niet goed functioneert? Dit vergt bij het thuiswerken door corona veelal een andere insteek. In deze blog bespreken we drie mogelijke manieren om disfunctioneren te bewijzen.

1. Klachten van derden

Het disfunctioneren van een werknemer kan zich uiten door klachten van derden. Denk aan een thuiszorgmedewerker die klachten krijgt over haar dienstverlening van cliënten. Of een Accounting Officer die zowel volgens haar collega’s als een extern financieel administrateur veel fouten maakt in haar werkzaamheden. Dergelijke klachten kunnen in een eventuele ontslagprocedure ook als bewijs dienen.

2. Beoordeling van stukken

Daarnaast kan een werknemer uiteraard door de werkgever zelf beoordeeld worden op zijn output. Haalt hij zijn targets? Zijn de stukken die hij maakt van voldoende kwaliteit? Haalt hij zijn deadlines? Door het werk van de werknemer met enige regelmaat te controleren, kan worden ontdekt dat de werknemer niet (meer) voldoet aan zijn functie-eisen. Dit is uiteraard niet voor alle beroepsgroepen even makkelijk.

3. Functioneringsgesprekken (op afstand)

Ook als thuis gewerkt wordt, blijft het belangrijk om (functionerings)gesprekken met de werknemer te voeren. Zo blijf je als werkgever niet alleen op de hoogte van het welzijn van je werknemers, maar kan ook duidelijk worden dat de werknemer moeite heeft met bepaalde aspecten van het werk. Het verslag van deze gesprekken kan aantonen dat de werknemer disfunctioneert. De werkgever moet de kritiek uiteraard wel met concrete voorbeelden kunnen onderbouwen.

Alles documenteren!

Net als bij een ‘normaal’ disfunctioneringstraject is het enorm belangrijk dat alles gedocumenteerd wordt. Vermoed je dat een werknemer disfunctioneert, documenteer dan de klachten die hij krijgt, maak op papier een verslag van de (functionerings)gesprekken met de werknemer en geef duidelijk aan op welke punten de output van de werknemer tekortschiet. Bespreek de kritiek met de werknemer en vergeet hierbij niet duidelijk te maken hoe het wél moet.

Ontslag tijdens corona

Mocht het verbetertraject geen succes hebben, dan kan je als werkgever ook nu een ontslagprocedure starten. De rechter verwacht evenwel ook in deze tijd dat er een dossier ligt op grond waarvan het disfunctioneren kan worden vastgesteld.

De werkgever zal in een ontslagprocedure niet alleen moeten bewijzen dát de werknemer ongeschikt is tot het verrichten zijn werk. Daarnaast zal de werkgever nog moeten aantonen dat:

  • het disfunctioneren niet het gevolg is van ziekte of gebrek;
    de werknemer tijdig in kennis is gesteld van zijn disfunctioneren;
  • de werkgever serieus en actief heeft geprobeerd het functioneren van de werknemer te verbeteren;
  • het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende scholing of onvoldoende aandacht van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van werknemer;
  • herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Op donderdag 18 juni 2020 organiseren we een online Online HR-café over dit onderwerp. In dit online seminar praten we je in een uur bij over disfunctioneren en ontslag in tijden van Corona. Meld je nu aan!

Contact

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.