Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis

Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis

Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis 1707 2560 Ekelmans Advocaten
Steunmaatregelen coronacrisis
Leestijd: 4 minuten
Lesedauer: 4 Minuten
Reading time: 4 minutes
Expertise:

Naar aanleiding van het coronavirus zijn op 12 maart door de regering verschillende maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen voor ondernemers te verminderen. Op 17 maart heeft het kabinet extra economische steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd middels het Noodpakket Banen en Economie. Wij zetten de maatregelen voor u op een rij.

Werktijdverkorting / Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling werktijdverkorting (WTV) is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Als een ontheffing is verleend blijft deze van kracht. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om werkgevers sneller financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen. De regeling kent een andere grondslag voor toekenning van financiële tegemoetkoming. Waar het bij de WTV ging om een verlies aan arbeidscapaciteit, geldt bij de NOW dat sprake moet zijn van omzetverlies. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Hierdoor kan de onderneming haar personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen en dat de werkgever het loon van de werknemers blijft betalen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Het betreft een voorschot. Achteraf zal de tegemoetkoming definitief worden vastgesteld en kan mogelijk worden teruggevorderd.

Tijdelijke inkomensondersteuning zzp /mkb

Zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen voor een periode van drie maanden versneld aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Het streven is het aanmeldproces binnen 4 weken na aanmelding af te ronden.

WW-premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 betalen werkgevers op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Omdat dit tot ongewenste effecten kan leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg, zal dit worden aangepast.

Bovendien wordt de periode die werkgevers hebben om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen om aan te tonen dat een werknemer op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie, verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020.

Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)

Met de Borgstelling MKB-kredieten (“BMKB”) staat de overheid voor een deel borg voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

De BMKB wordt per 16 maart 2020 verruimd. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) en een jaaromzet tot maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

In de huidige regeling bedraagt het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75% voor maximaal 2 jaar.

Ook zzp’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, een VOF of een B.V.

Garantie Ondernemersfinanciering

MKB-bedrijven en (middel-)grote ondernemingen kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Er wordt 50% garantie verstrekt op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. De regeling wordt uitgevoerd via de banken.

Belastingmaatregelen

Getroffen ondernemers kunnen ongemotiveerd uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Op een later tijdstip worden de aanvragen inhoudelijk beoordeeld. Verder wordt onder meer de invorderingsrente verlaagd naar 0,01% en worden geen verzuimboetes opgelegd.

Rentekorting startende ondernemingen

Microkredietenverstrekker Qredits voert een tijdelijke crisismaatregel in. Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden, waarbij de rente gedurende deze periode automatisch wordt verlaagd naar 2%.

Noodloket

Er komt een compensatieregeling voor ondernemingen in sectoren die direct hard geraakt zijn door de regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Hierbij kan worden gedacht aan ondernemingen in de horeca en de evenementenbranche. Eis is wel dat de onderneming een fysieke inrichting buiten het eigen huis heeft. Deze bedrijven ontvangen op korte termijn een gift van 4000 euro. De voorwaarden van de regeling worden momenteel uitgewerkt.

Banken

Ook de banken treffen maatregelen. Kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Dat zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank overeengekomen, zo heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 19 maart gemeld.

De banken zijn nog in gesprek over maatregelen voor grotere bedrijven, met een financiering van boven de 2,5 miljoen euro. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten”, aldus de NVB.

Juridisch advies

Indien u behoefte heeft aan juridisch advies over de gevolgen van het Coronavirus voor uw bedrijfsvoering neem dan contact op met Kossen@ekelmansadvocaten.com: +31 6 29 03 44 71.

Auteur

Actueel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.