Spoormans, Daan
Spoormans, Daan

Daan Spoormans

Daan Spoormans is gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht en het ondernemingsrecht. Zijn cliënten omschrijven hem als deskundig, betrokken en toegankelijk.

Expertises

CV

De rechtspraktijk van Daan kent twee zwaartepunten. Hij wordt veel gevraagd door internationaal opererende bedrijven, verzekeraars en advocatenkantoren uit andere jurisdicties om hen bij te staan bij complexe geschillen van contractuele aard. Mede vanwege zijn tweetalige achtergrond (Nederlands en Duits) heeft Daan veel cliënten uit Duitstalige landen.

Daarnaast voert Daan veelvuldig verweer namens bestuurders of commissarissen die een onjuist management of toezicht wordt verweten. Hij heeft reeds enkele tientallen bestuurders en commissarissen in veiligheid gebracht, terwijl het nog niet is voorgekomen dat een bestuurder of commissaris door een rechter is veroordeeld tot betaling van een aanspraak waartegen Daan verweer voerde. Daan werkt zowel in opdracht van verzekeraars als in opdracht van bestuurders en commissarissen zelf.

Daan heeft een sterk juridisch én strategisch inzicht. Zijn werkwijze is grondig, maar ook kostenbewust. Hij is hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. De focus van zijn analyse ligt net zo zeer bij de belangen van de betrokken partijen als bij de (juridische) posities die deze partijen innemen óf kunnen innemen. Daan is toegankelijk. Hij is voor cliënten graag beschikbaar om te sparren over een nieuw opgekomen kwestie, óók als daarvoor geen rekening kan worden gestuurd.

Ervaring

Daan werkt sinds januari 2008 als advocaat bij Ekelmans. Enkele voorbeelden van door hem behandelde zaken zijn:

  • het namens een Duitse faillissementscurator als schuldeiser in twee instanties succesvol aansprakelijk houden van een bestuurder en een feitelijk beleidsbepaler van een onderneming die in luxejachten handelt. Zie hier;
  • het succesvol bijstaan van een Duitse, beursgenoteerde onderneming die biogasinstallaties bouwt voor derden in een geschil met haar voormalige huisleverancier van (vele tientallen) daken voor die biogasinstallaties. Zie hier en hier;
  • het in twee instanties succesvol voeren van verweer namens voormalige bestuurders van een onderwijsonderstelling die het aangaan van een groot nieuwbouwproject werd verweten. Zie hier en hier.

Daan is op het gebied van internationaal contractrecht bewerker van enkele artikelen van de gangbare, juridische naslagwerken Sdu Commentaar en de Groene Serie. Ook is hij als arbiter (geschilbeslechter) verbonden aan het scheidsgerecht van de Duits-Nederlandse handelskamer.

Opleiding

Daan studeerde in 2007 af in het Nederlandse Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 heeft Daan de postdoctorale specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.