De Autoriteit Persoonsgegevens loopt zich warm

De Autoriteit Persoonsgegevens loopt zich warm

De Autoriteit Persoonsgegevens loopt zich warm 1000 465 Ekelmans Advocaten
AP loopt zich warm
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

In de afgelopen periode heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd of zij hebben voldaan aan de verplichting tot het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Gebleken is dat een kleine 4% nog niet aan deze verplichting uit de nieuwe Europese Privacywet (AVG) voldoet. Deze organisaties zijn aangeschreven en moeten voor 11 juni 2018 alsnog aan de AP laten weten wie hun FG is. Doen zij dit niet, dan kan een sanctie worden opgelegd.

Wanneer is een FG verplicht?

Art. 37 van de AVG stelt een FG verplicht voor:

  • overheden en publieke organisaties (rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook zorg- en onderwijsinstellingen), ongeacht het type gegevens dat zij verwerken. Voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een FG niet.
  • organisaties die als kernactiviteit op grote schaal individuen volgen of diens activiteiten in kaart brengen (bijvoorbeeld door profiling, cameratoezicht of personeelvolgsystemen).
  • organisaties die als kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken (zoals gezondheidsgegevens en gegevens over ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of strafrechtelijk verleden)

Waaraan moet een aanmelding FG voldoen?

FG-aanmeldingen moeten via een speciaal op de website van de AP opgenomen “aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG)” bij de AP worden gedaan.

Let op: eerdere FG-aanmeldingen waarvoor niet dit speciale webformulier van de AP is gebruikt zijn per 25 mei 2018 vervallen. Ook een vrijwillig aangestelde FG moet met dit webfomulier worden aangemeld.

Doorstaat úw bedrijf de toets?

Inmiddels heeft de AP als volgende stap aangekondigd in de private sector tot controle van FG-aanmeldingen over te gaan.

Het is dus aanbevolen binnen uw organisatie niet alleen na te gaan of aan de verplichting tot het aanmelden van de FG is voldaan, maar ook of dit met het door de AP voorgeschreven webformulier is gebeurd.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Astrid van Noort.

Auteur

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.