Ontslag

Werkgevers én werknemers ervaren de beëindiging van een arbeidsrelatie als een onzekere situatie, zowel zakelijk als privé ingrijpend is. Ekelmans Advocaten denkt met u mee over de juiste koers en aanpak.
Ekelmans Advocaten cliënt weerspiegeling

Ontslagtraject: betrokkenheid

Soms moet een arbeidsrelatie beëindigd worden, bijvoorbeeld vanwege een onoplosbaar arbeidsconflict of reorganisatie. Ontslag is een lastige situatie voor zowel werkgever als werknemer. In zo’n traject is het fijn om voor de volle 100% te kunnen bouwen op een advocaat die uw juridische positie, uw belangen en problemen onderkent en begrijpt. Een advocaat die niet alleen uw juridische belangen behartigt, maar ook empathisch naast u staat. Ekelmans Advocaten vindt voor u de beste oplossing, rekening houdend met uw wensen en belangen.

Onze advocaten kennen hun cliënten goed. Wij weten wat u beweegt, zoeken steeds naar praktische oplossingen waar mogelijk, en schuwen de procedure niet indien daarmee uw belang gediend is.

Individueel ontslag

Bij een individueel ontslag gaat het – kort gezegd – om: ontslag van een individuele werknemer als gevolg van een arbeidsconflict dat heeft geleid tot een verstoorde arbeidsverhouding, ontslag vanwege disfunctioneren, ontslag vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen, of ontslag na twee jaar ziekte. Onze advocaten staan u bij in iedere fase van een (dreigende) individuele ontslagzaak. Zowel in het voortraject (eventueel adviserend op de achtergrond), dan wel tijdens de ontslagzaak zelf.

Ontslag statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft een bijzondere juridische status, die bij ontslag een specifieke aanpak vergt. Ons team Employment beschikt over bijzondere expertise op gebied van het ontslag van sta-tutair bestuurders.

Collectief ontslag

In geval van collectief ontslag worden meerdere werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen.

Voor het welslagen van een beoogde reorganisatie is voor de werkgever een draaiboek, met een integrale aanpak en een realistische planning, van cruciaal belang. Onze advocaten adviseren over het opstellen van zo’n draaiboek en het structureren van de reorganisatie. Wij begeleiden het uitvoeren van de reorganisatie en monitoren het proces. Afhankelijk van de omvang van de onderneming en het aantal beoogde ontslagen komt bij een reorganisatie onder meer aan de orde: het adviestraject met de Ondernemingsraad, onderhandelen met vakbonden over de inhoud en tekst van een sociaal plan en het opstellen daarvan, advisering over de Wet melding collectief ontslag (WMCO), alsmede het effectueren van de ontslagen door middel van beëindigingsovereenkomsten (VSO’s) en/of het voeren van ontslagprocedures bij UWV.

Onze advocaten staan ook werknemers bij die door een beoogde reorganisatie getroffen worden omdat zij boventallig zijn verklaard. Wij onderzoeken of de werkgever, in het veelomvattende proces van reorganisatie, wellicht steken heeft laten vallen. Wij beoordelen of de door de werkgever gestelde bedrijfseconomische ontslaggrond voldoende is onderbouwd, zodat wij voor de werknemer een inschatting kunnen maken of het voeren van inhoudelijk verweer in de UWV-procedure zinvol is.

De juiste aanpak in een onzekere situatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Employment

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.