Overgang van Onderneming

Een overgang van onderneming roept in de praktijk vele vragen op. Onze advocaten hebben de antwoorden voor u: wij beschikken over nationale en internationale ervaring op dit specialistische terrein.
Ekelmans Advocaten cliënt wandelgang

Behoud van rechten en plichten

Van overgang van onderneming is sprake als een onderneming vanwege een overeenkomst -bijvoorbeeld verkoop, verhuur, verpachting- naar een derde overgaat en de onderneming na de overgang haar identiteit behoudt. Dit betekent dat de exploitatie van de onderneming door de verkrijger wordt voortgezet of na een korte periode van oponthoud wordt hervat.

Bij overgang van onderneming gaan alle mondelinge en schriftelijke afspraken in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van rechtswege over op de verkrijger. Dat geldt niet alleen voor de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst, maar ook voor de arbeidsvoorwaarden in een al dan niet algemeen verbindend verklaarde CAO.

Een overgang van onderneming roept in de praktijk vele vragen op, zoals:

 • moet ik ook met overgang van onderneming rekening houden als ik in het buitenland een onderneming overneem, of als mijn onderneming naar een buitenlandse verkrijger overgaat?
 • kan ook sprake zijn van overgang van onderneming als slechts een deel van een onderneming overgaat?
 • is na de vervreemding van de onderneming bij de verkrijger sprake van identiteitsbehoud?
 • is sprake van overgang van onderneming als alleen de aandelen van de rechtspersoon die de onderneming drijft worden overgedragen?
 • gaan ZZP-ers, pay-roll werknemers, uitzendkrachten ook mee over?
 • hoe zit het met zieke werknemers bij een overgang van onderneming?
 • gaat een concurrentiebeding mee over en hoe zit dat met anciënniteit en met de dienstjaren die later bij ontslag meetellen voor de berekening van de transitievergoeding?
 • hoe zit het als bij de verkrijger van de onderneming een andere CAO van toepassing is dan bij de vervreemder: heeft één van die CAO’s dan voorrang en zo ja, wanneer komt daar een einde aan?
 • wat gebeurt er als de vervreemder niet gebonden is aan een CAO en de verkrijger wel, of omgekeerd?
 • moeten de vervreemder en/of de verkrijger van de onderneming de daarin werkzame werknemers informeren over hun rechtspositie, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de in verband daarmee te maken keuzes?
 • moeten de OR, de Personeelsvertegenwoordiging of de Cliëntenraad door de vervreemder en/of de verkrijger om advies worden gevraagd in verband met een voorgenomen overgang?
  kan een werknemer weigeren mee over te gaan?
 • is het mogelijk om werknemers (kort) voor of na de overgang van onderneming te ontslaan?
 • is het mogelijk om de gevolgen van een overgang van onderneming weg te contracteren, of om arbeidsvoorwaarden na de overgang te harmoniseren?

Onze advocaten van het team Employment en Corporate beschikken over ruime nationale en internationale expertise en ervaring op dit specialistische rechtsgebied en denken en doen graag met u mee.

Het antwoord op de vele vragen

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Employment

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.