Medezeggenschap

Medezeggenschap biedt werkgevers de kans draagvlak en vertrouwen te creëren binnen hun onderneming en het personeel te betrekken bij belangrijke besluiten. Ekelmans Advocaten begeleidt u bij medezeggenschapstrajecten.
Ekelmans Advocaten cliënt overleg

Medezeggenschap betrekt mensen bij besluitvorming

Medezeggenschap betrekt mensen bij besluitvorming in de organisatie. Te denken valt aan medezeggenschap van personeel in de organisatie van de werkgever, maar ook van bijvoorbeeld cliënten in een zorginstelling. Het recht op inspraak van werknemers, oftewel medezeggenschapsrecht, is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onze advocaten adviseren u over de vormgeving en inhoud van medezeggenschap in uw onderneming.

Het advies- en instemmingsrecht

Het hart van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bestaat uit het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer. Het adviesrecht geldt bijvoorbeeld in fusie- of overnametrajecten, ten aanzien van reorganisaties of bij het doen van belangrijke investeringen. Het instemmingsrecht ziet op de vaststelling, wijziging of intrekking van bijvoorbeeld: belonings-, of functiewaarderingssystemen, arbeidsomstandigheden-, ziekteverzuim-, of re-integratiebeleid en regelingen op het vlak van personeelsbeoordeling.

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen van deze rechten gebruik te maken. Gebeurt dat niet of niet correct, dan heeft de ondernemingsraad bijvoorbeeld de mogelijkheid besluitvorming ongedaan te laten maken, dan wel deze aanzienlijk te stagneren.

Naast advisering op bovenstaande thema’s, worden onze advocaten ingeschakeld bij andere medezeggenschapskwesties, zoals: het initiatiefrecht van de ondernemingsraad, de ondernemingsovereenkomst, de geheimhoudingsplicht, het instellen van een OR, OR-verkiezingen, de personeelsvertegenwoordiging (PVT), het informatierecht en de benoeming c.q. het ontslag van bestuurders.

Medezeggenschapsrecht bevindt zich op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Bij fusie- en overnametrajecten werken onze advocaten dan ook nauw samen met het team Corporate.

Problemen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen diep ingrijpen en hebben veelal grote weerslag op het “arbeidsklimaat” binnen de onderneming. Onze advocaten zijn zich hiervan bewust en adviseren strategisch in (de aanloop naar) medezeggenschapstrajecten.

Draagvlak en vertrouwen

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Employment

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.