Update: UBO-register gaat in fasen weer van het slot – maar niet voor iedereen

Update: UBO-register gaat in fasen weer van het slot – maar niet voor iedereen

Update: UBO-register gaat in fasen weer van het slot – maar niet voor iedereen 2560 1920 Ekelmans Advocaten
UBO-register
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

In november 2022 berichtte ik dat de Kamer van Koophandel het UBO-register tijdelijk heeft afgesloten, omdat het Europees Hof van Justitie (EHvJ) een deel van de Europese regels over het UBO-register ongeldig heeft verklaard. Tot op de dag van vandaag wordt er geen informatie uit het UBO-register verstrekt.

Gefaseerde heropening UBO-register

De uitspraak van het EHvJ bepaalt dat het UBO-register niet meer voor elk lid van de bevolking mag worden opengesteld. De overheid werkt nu aan een gefaseerde heropening van het UBO-register. Naar aanleiding van de uitspraak is vastgesteld dat de toegang tot het UBO-register beperkt moet worden tot bevoegde autoriteiten, de Financial Intelligence Unit, instellingen die ongebruikelijke transacties moeten melden en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.

De toegang tot het UBO-register zal voor de bevoegde autoriteiten en de FIU zo snel mogelijk worden hersteld. Ook de instellingen met een meldplicht zullen spoedig weer informatie uit het UBO-register kunnen opvragen.

Legitiem belang

Ten aanzien van de groep personen en organisaties met een legitiem belang onderkent de overheid dat het ingewikkeld is om deze diverse groepen te identificeren. Denk aan aan de pers, bepaalde maatschappelijke organisaties, personen die transacties willen aangaan en schadeverzekeraars die een onderzoeksplicht hebben op basis van sanctieregelgeving. De overheid stelt op dit moment een lijst van indicatoren op die invulling moeten geven aan het begrip ‘legitiem belang’. Totdat duidelijk is wat ‘legitiem belang’ is en wie zo’n belang heeft, blijft het UBO-register gesloten voor personen en organisaties met een legitiem belang.

Registratieverplichting

De uitspraak van het Hof heeft geen gevolgen voor de verplichting tot registratie in het UBO-register. Uiteindelijk begunstigden moeten zich registreren, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. In mijn eerdere blog beantwoord ik de vraag voor wie de verplichting tot inschrijving in het UBO-register geldt. 

Meer weten over het privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. U moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit uw branche. Onze Privacy Desk helpt u om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van uw klanten te waarborgen.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.