Werktijdverkorting vanwege het coronavirus

Werktijdverkorting vanwege het coronavirus

Werktijdverkorting vanwege het coronavirus 1707 2560 Ekelmans Advocaten
Steunmaatregelen coronacrisis
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Let op: op 17 maart jl. is de werktijdverkortingsregeling komen te vervallen. Het kabinet heeft extra economische steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd middels het Noodpakket Banen en Economie. Meer hierover leest u in onze blog ‘Steunmaatregelen voor bedrijven ter bestrijding van de coronacrisis’.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het Coronavirus uitgroeien tot een pandemie. Het virus heeft tot een flinke ontregeling van het openbare leven in diverse landen geleid. Maar hoe gaat u als werkgever om met de gevolgen van het Coronavirus als het zich naar Nederland verspreidt? Of wellicht merkt u de gevolgen van dit virus al.

In deze update geven wij een overzicht van de mogelijkheid die u als werkgever heeft om (gedeeltelijk) gecompenseerd te worden indien u vanwege het Coronavirus een gedeelte van de arbeidscapaciteit van uw werknemers niet kunt benutten.

Werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is, kunnen ondernemingen in bepaalde situaties de werktijd van hun werknemers (tijdelijk) verkorten – de zogenaamde ‘werktijdverkorting’. Het moet dan gaan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Coronavirus aangemerkt als een dergelijke buitengewone omstandigheid.

Op grond van artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen kunt u als werkgever niet zomaar eenzijdig de werktijd van uw werknemers verminderen. Volgens lid 3 kunt u echter wel (tijdelijk) een ontheffing van dit verbod krijgen. De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) is verantwoordelijk voor het verlenen van deze ontheffingen. Als de ontheffing is verleend, kan voor de niet-gewerkte uren van de werknemers een WW uitkering worden aangevraagd bij het UWV. De werkgever blijft verplicht het loon aan de werknemers door te betalen. UWV maakt de WW-uitkering vervolgens direct over aan de werkgever.

De inzet van de werktijdverkorting heeft loonbesparing tot gevolg. Zo kunt u de periode van onvoorziene omstandigheden overbruggen en wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen om (bijvoorbeeld) een dreigend faillissement te voorkomen. In het verleden is deze regeling onder meer ingezet tijdens de SARS-epidemie in 2002 en 2003 en de verschillende ebola-uitbraken van de afgelopen zes jaar.

Voorwaarden voor werktijdverkorting

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting, moet u aan de voorwaarden uit de ‘Beleidsregels Ontheffing verbod van werktijdverkorting’ voldoen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden– zoals aangegeven is het Coronavirus aangemerkt als buitengewone omstandigheid;
  • die tijdelijke vermindering van werkzaamheden tot gevolg heeft;
  • De werkvermindering moet het directe gevolg zijn van de buitengewone omstandigheden;
  • De vermindering moet minstens 2 en ten hoogste 24 kalenderweken duren;
  • Door deze vermindering kan minstens 20 procent van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet worden benut.

De ontheffing wordt niet verleend:

  • Over de periode voordat de aanvraag wordt gedaan;
  • Als de onderneming sowieso al teveel personeel heeft;
  • Als vermindering van de werkzaamheden samenhangt met een staking.

Nb. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Voor hen bestaat namelijk geen loondoorbetalingsverplichting.

Werktijdverkorting aanvragen

Werktijdverkorting kan alleen digitaal worden aangevraagd, middels het formulier op de website van het UAW. Verzoeken die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Er geldt een wachttijd van twee weken vanaf het indienen van het verzoek. Als de werktijdverkortingsontheffing wordt verleend, dan wordt deze verleend vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag is ingediend.

Als de vergunning wordt verleend, moet dit direct worden gemeld bij het UWV. Vervolgens kunt u (met instemming van uw werknemer) een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers voor wie er door omstandigheden minder werk is. Als de werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, zal de uitkering aan u worden overgemaakt.

De ontheffing wordt verleend voor maximaal 6 weken, maar kan tot driemaal toe met een periode van 6 weken worden verlengd. De totale periode van werktijdverkorting is dus maximaal 24 weken.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst, neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht via 070-374 63 00.

Contact

Actueel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.