Mehring

Eckhard Mehring levert bijdrage aan de herziene uitgave ‘Zakendoen in Duitsland’

Eckhard Mehring levert bijdrage aan de herziene uitgave ‘Zakendoen in Duitsland’ 1200 800 Ekelmans Advocaten
Ekelmans Advocaten cliënt ontmoeting fabriek
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Het online naslagwerk ‘Zakendoen in Duitsland’ van Wolters Kluwer is herzien. Advocaat Eckhard Mehring heeft het hoofdstuk ‘Het Duitse handelsrecht (Wirtschaftsrecht)’ aangepast op basis van recente ontwikkelingen. Hij neemt de Nederlandse ondernemer aan de hand bij zijn (eerste) stappen op de Duitse markt.

Eckhard geeft in dit hoofdstuk antwoord op vragen als:

  • Hoe kijkt men in het Duitse recht naar een overeenkomst en hoe komt deze tot stand? Met een toelichting op belangrijke details, denk aan: taal, rechtskeuze, eigendomsvoorbehoud, uitsluiting aansprakelijkheid, verzuim en algemene voorwaarden.
  • Wat zijn de voor- en nadelen bij de inzet van tussenpersonen?
  • Welke Duitse rechtsvormen zijn van belang voor een Nederlandse ondernemer met een Duitse vestiging?
  • Wat zijn de verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse arbeidsrecht? En hoe zit het met de (strenge) Duitse mededingingswetgeving?

In deze moeilijke tijden komt ook de Duitse faillissementswetgeving aan de orde.

Heb je vragen over zaken doen in Duitsland en het Duitse recht? Neem dan gerust contact op met Eckhard Mehring.

Over de online uitgave ‘Zakendoen in Duitsland’

Zakendoen in Duitsland gaat op begrijpelijke wijze in op de hoofdlijnen van het Duitse belastingrecht, maar ook aanpalende rechtsgebieden worden behandeld, zoals het Duitse handels- en vennootschapsrecht, het Duitse jaarrekeningenrecht en het verdrag Nederland – Duitsland. De uitgave is praktijkgericht geschreven vanuit het gezichtspunt van de ondernemer. Belangrijke onderwerpen voor ondernemers, zoals uitzendingen van personeel, do’s en don’ts van investeren in Duits vastgoed komen naast de algemene aspecten over bijvoorbeeld sociale verzekeringen aan de orde. Ook subsidie en investeringsfaciliteiten vindt u uitgebreid en overzichtelijk behandeld terug in deze uitgave. Lees meer over deze uitgave

Meer weten over onze German Desk?

Ondernemers die zakendoen met Duitsland ervaren vaak rechts- en cultuurverschillen. Bijvoorbeeld bij geschillen, het opstellen van contracten, het opstarten van een bedrijf, het aannemen van personeel en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ons gespecialiseerde team van advocaten helpen u om succesvol zaken te doen in Duitsland.

Auteur

Eckhard Mehring begeleidt Duitse en Nederlandse cliënten bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken en procedures. Hij is één van de weinige advocaten in Nederland met jarenlange ervaring als Rechtsanwalt in Duitsland, die ook in Nederland een rechtenstudie heeft voltooid. Daarom is hij bij uitstek in staat om cultuurverschillen te overbruggen.

Rechtsvergelijking: Duitse rechter heeft de leiding, Nederlandse voert de regie

Rechtsvergelijking: Duitse rechter heeft de leiding, Nederlandse voert de regie 1920 1080 Ekelmans Advocaten
rechter voert de regie
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

In Duitsland en in Nederland is het procesrecht in de afgelopen decennia op belangrijke punten gewijzigd. Zo zijn in Nederland met de Spoedwet KEI een sterkere regiefunctie van de rechter en de verruiming van de mogelijkheden tijdens de mondelinge behandeling landelijk ingevoerd.

In Duitsland is de leidende positie van de rechtbank in de procedure versterkt, bepaald dat aan iedere mondelinge behandeling een schikkingsonderhandeling vooraf dient te gaan, vastgelegd dat op verzoek of ambtshalve een mondelinge behandeling of een getuigenverhoor via beeld- en geluidsoverdracht kan plaatshebben en wordt een zaak in beginsel door een enkele rechter behandeld.

Eckhard Mehring concludeert na zijn uitgebreide vergelijking van de procesgang in eerste instantie in het Duitse recht met de gelijktijdige vergelijking met het Nederlands recht dat de verschillen meer in het detail liggen. Hij meent echter ook dat de Duitse civiele procedure soepeler en misschien zelfs effectiever verloopt dan de Nederlandse civiele procedure. Dit komt voornamelijk omdat de Duitse rechter de leiding van de procedure heeft, terwijl de Nederlandse rechter slechts de regie voert. De Nederlandse rechter bepaalt dus niet zelf en direct de procesgang, maar in afstemming met partijen.

Lees hier onder het volledige artikel in TCR: De dagvaardingsprocedure in civiele zaken bij de rechtbank in eerste aanleg in Duitsland vergeleken met de Nederlandse procedure na KEIwetgeving en Spoedwet KEI.

Auteur(s)

Interessante Duitse wetswijzigingen coronacrisis voor Nederlandse ondernemers

Interessante Duitse wetswijzigingen coronacrisis voor Nederlandse ondernemers 865 507 Ekelmans Advocaten
Duitse wetswijzigingen
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

De corona-crisis leidt ook in Duitsland tot verschillende maatregelen. Er zijn twee wijzigingen in de Duitse wetgeving die ook interessant zijn voor Nederlandse ondernemers die een bedrijf hebben in Duitsland.

Bestuurders tijdelijk niet verplicht om eigen faillissement aan te vragen

Iedere bestuurder van een Duitse GmbH is naar Duits recht verplicht faillissement (insolventie) aan te vragen, indien hij tot de constatering komt, dat de vennootschap zijn rekeningen niet meer kan betalen. Hij is ook verplicht om faillissement aan te vragen bij Überschuldung, dat wil zeggen dat de verbintenissen van de vennootschap hoger zijn dan het vermogen, tenzij desondanks het voortbestaan van de onderneming naar alle waarschijnlijkheid te verwachten is.

Het faillissement moet na de constatering direct, maar uiterlijk binnen 3 weken worden aangevraagd. Gebeurt dit niet, is de bestuurder niet alleen strafbaar, maar ook persoonlijk tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle betalingen die na de constatering zijn gedaan.

Met het oog op de corona-crisis heeft de Duitse wetgever met een heel snel tot stand gekomen wet deze verplichting – in eerste instantie tot 30 september 2020 – opgeheven. Deze maatregel kan tot uiterlijk 31 maart 2021 verlengd worden. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Dat de betalingsonmacht door de corona-crisis veroorzaakt is, wordt volgens de wet vermoed als de vennootschap op 31 december 2019 nog niet in betalingsonmacht verkeerde.

Digitale aandeelhoudersvergadering mogelijk

De Duitse wetgever heeft met het oog op de maatregelen in het kader van de corona-pandemie (beperking van vergaderingsrechten) met een heel snel tot stand gekomen wet bepaald, dat aandeelhoudersvergaderingen van vennootschappen, waar de aandeelhouders eigenlijk persoonlijk aanwezig moeten zijn, tijdelijk virtueel kunnen plaats hebben. Dat betekent dat ook zonder een desbetreffende regeling in de statuten het bestuur kan besluiten, dat de aandeelhouders elektronisch aan de vergadering kunnen deelnemen en hun stem afgeven.

Bovendien is de uitnodigingstermijn bij AGs (NV’s) op 21 dagen ingekort. Voorts heeft de vennootschap ook de mogelijkheid de aandeelhoudersvergadering in het gehele lopende boekjaar te doen plaats hebben en niet, zoals eigenlijk voorgezien, binnen 8 maanden na einde van het afgelopen boekjaar.

De wet is beperkt tot 31 december 2021.

Auteur(s)

Aktuelles

Ekelmans & Meijer begeleidt doorstart Mooy Logistics

Ekelmans & Meijer begeleidt doorstart Mooy Logistics 1000 465 Ekelmans Advocaten
Mooy Logistics
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute
Expertise:

Transportbedrijf Mooy Logistics, een van de grootste transport ondernemingen van Nederland, maakt een doorstart. Mooy Logistics ging medio augustus failliet en wordt nu opgedeeld en voortgezet door twee afzonderlijke bedrijven.

Het grootste deel van de activiteiten van Mooy wordt overgenomen door het Oostenrijkse Gartner. Gartner, een van de grootste transportondernemingen in Europa, maakt een doorstart met de vestiging van Mooy Logistics te Waddinxveen. Ekelmans & Meijer begeleidde de deal voor het Oostenrijkse Gartner. Een team van advocaten bestaande uit Eckhard Mehring, Robert Kütemann en Daan Spoormans maakte de doorstart binnen 2,5 dag mogelijk.

Op onder meer www.logistiek.nl is aandacht besteed aan de deal.

Contact

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.