Fraudebestrijding

Waar grote financiële belangen spelen, wordt helaas ook gefraudeerd. De schade als gevolg van fraude bij verzekeraars is aanzienlijk. Ekelmans Advocaten adviseert zorg- en schadeverzekeraars bij het bestrijden van fraude.
Ekelmans Advocaten cliënt onderweg

Een serieuze en gedegen aanpak van fraudebestrijding

De schade als gevolg van fraude kan oplopen tot vele miljoenen. Een serieuze en gedegen aanpak draagt bij aan het binnen de perken houden van de schade. Ons fraudeteam kan u door haar ruime ervaring goed bijstaan bij de preventie van fraude, het onderzoek naar fraude en het procederen tegen fraudeurs.

Het fraudeteam van Ekelmans Advocaten is al jaren gespecialiseerd in fraudebestrijding en bracht al veel omvangrijke fraudezaken tot een goed einde.

Het fraudeteam van Ekelmans Advocaten heeft ruime ervaring in fraudebestrijding. Dit begint bij preventie. Daar dragen wij aan bij met scholing. Zo is een aantal van onze advocaten docent bij de Leergang Coördinator Fraudebeheersing, welk diploma geldt als vereiste voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing van het NIVRE. Verder verzorgen wij workshops om kennis over fraudebestrijding te delen en adviseren over het door onze cliënten gehanteerde (preventie)beleid of het gebied van fraude.

Onderzoek

Fraude verschijnt in vele gedaanten. Het kan gaan om interne fraude of fraude gepleegd door een relatie, verzekerde, dan wel derde. Onze advocaten zijn van toegevoegde waarde bij het onderzoeken van de fraude. Wordt op de juiste wijze onderzoek verricht? Wordt de wet- en regelgeving in acht genomen? Maar ook: kan strafrechtelijke informatie worden opgevraagd? Wij adviseren en helpen u daarbij. Daarbij vinden we een goede, laagdrempelige samenwerking met uw juridische afdeling, uw afdeling speciale zaken en het eventueel ingeschakelde onderzoeksbureau belangrijk. Het onderzoek legt de basis voor het succesvol bestrijden van fraude: het op de juiste wijze verzamelen en vastleggen van sluitend bewijs dat er is gefraudeerd.

Procederen tegen fraudeurs

Als er fraude is vastgesteld, is het zaak om de schade te verhalen op de fraudeurs. Vaak is daarvoor een civiele procedure met beslaglegging nodig. Soms kan de schade, door een voeging als benadeelde partij, ook worden gevorderd in een strafzaak.

Tuchtrecht

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het indienen van tuchtklachten tegen frauderende (medische) beroepsbeoefenaren. In 2012 was Ekelmans Advocaten het eerste kantoor dat namens een zorgverzekeraar een tuchtklacht indiende tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener die valse declaraties had ingediend. Sindsdien hebben onze advocaten er al menigmaal voor gezorgd dat professionals werden geconfronteerd met de tuchtrechtelijke consequenties van hun klachtwaardig handelen.

Fraude verschijnt in vele gedaanten

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Aansprakelijkheid

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.