Inkomen en verzuim

Steeds vaker verzekeren werkgevers de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid via een inkomens- of verzuimverzekering. Ekelmans Advocaten beoordeelt de aanspraak op deze verzekeringsproducten voor verzekeraars.
Ekelmans Advocaten cliënte in gesprek

Financiële risico’s van inkomen en verzuim

Als verzekeraar biedt u verschillende verzekeringen die voor ondernemers de financiële risico’s dragen van ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid van henzelf, of van hun werknemers. Wanneer werkgevers of zelfstandigen aanspraak doen op deze verzekeringen, kunt u vertrouwen op de experts van Ekelmans Advocaten om deze aanspraken voor u te beoordelen.

Daarnaast begeleidt ons team verzekeraars om interne werkprocessen bij inkomens- en verzuimverzekeringen te optimaliseren, en daarmee de schadelast te verlagen.

Ekelmans Advocaten adviseert en procedeert voor verzekeraars over inkomens- en verzuimverzekeringen, zoals particuliere en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en verzekeringen die de kosten van ziekteverzuim dekken, zoals verzuim- en WGA- ERD-verzekeringen.

Wij beschikken over de verzekeringstechnische kennis die nodig is om een aanspraak op deze verzekeringsproducten te beoordelen en indien nodig in rechte op te treden. Daarnaast ondersteunen we verzekeraars bij de interne procesinrichting voor de uitvoering van deze verzekeringen, waardoor de risico-en schadelastbeheersing wordt verbeterd.

Daarvoor hebben we alle noodzakelijke expertise op het gebied van verzuim-, arbo- en re-integratiewetgeving in huis, en beschikken we over ruime ervaring met (privacy)regelgeving ten aanzien van de omgang met gezondheidsgegevens.

Wij helpen u o.a. met:

  • Adviseren en procederen over particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Ondersteuning van verzekeraars (o.a. door advies over procesinrichting) bij de uitvoering van verzuim- en WGA- ERD-verzekeringen;
  • Privacy en de (toegestane omvang) uitwisseling van medische gegevens tussen verzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven;
  • Advies en ondersteuning van de communicatie tussen WGA- ERD-verzekeraars en de belastingdienst.

Verminderen schadelast door optimaliseren processen

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Aansprakelijkheid

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Actueel

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.