Ontslag

Vijf tips voor werkgevers bij proeftijdontslag

Vijf tips voor werkgevers bij proeftijdontslag 1212 838 Ekelmans Advocaten
12620701_bijgesneden
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Werkgevers en werknemers mogen schriftelijk een proeftijd overeenkomen wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van langer dan zes maanden. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Simpel toch? Of toch niet? Lees in dit artikel waar u rekening mee moet houden bij proeftijdontslag.

Proeftijd en plichten werkgever

1. Wanneer begint de proeftijd te lopen?

Op de dag waarop de werknemer volgens de arbeidsovereenkomst start met werken? Nee: de proeftijd begint wanneer de werknemer feitelijk start met werkzaamheden in ‘bedongen arbeid’. Dit kan dus eerder zijn dan de dag die in de arbeidsovereenkomst wordt genoemd. Zegt u te laat – en dus in strijd met de wet – op, dan kan de werknemer diverse vergoedingen vorderen (zie ECLI:NL:GHARL:2017:11183, rov. 5.11).

2. Ontslaat u een zieke werknemer tijdens de proeftijd?

Een proeftijdontslag mag tijdens ziekte van de werknemer worden gegeven, maar mag niet discriminatoir zijn. Dit houdt in dat de ontslagreden niet mag zijn gelegen in (vermeende) chronische ziekte. De uitleg van de reden van opzegging, die de werkgever op verzoek van de werknemer moet geven, is daarom van groot belang.

Het kan voorkomen dat u niet op de hoogte bent van de chronische ziekte van de werknemer en ook geen reden heeft om aan te nemen dat de werknemer chronisch ziek is. Twijfelt u ook vanwege een ziekmelding of een match bestaat tussen werknemer en functie? Dan kunt u meestal proeftijdontslag geven (zie ECLI:NL:GHARL:2022:7103, rov. 6.31).

3. Wat vertelt u de werknemer over de proeftijd voorafgaand aan het dienstverband?

Een werkgever die personeel wierf uit het buitenland kreeg een tik op de vingers. Hij kwam met dit personeel een proeftijdbeding overeen zonder uit te leggen welke risico’s daaraan verbonden waren. Vervolgens ontsloeg hij een werknemer tijdens de proeftijd. Het ontslag was in strijd met het goed werkgeverschap (zie ECLI:NL:GHARL:2021:10842, rov. 3.7)

Tips bij proeftijdontslag

Tip 1: Informeer de werknemer schriftelijk over de gevolgen van een proeftijd.

Zo kan nooit discussie ontstaan over de vraag of u uw informatieplicht heeft geschonden.

Tip 2: Laat de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekenen.

Zo kunt u bewijzen dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen.

Tip 3: Houd de proeftijd voor beide partijen gelijk en zorg dat de proeftijd volgens de regels is opgesteld.

Houd de proeftijd voor beide partijen gelijk en zorg ervoor dat de proeftijd maximaal één maand bedraagt wanneer de arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden en korter dan twee jaar is aangegaan. En maximaal twee maanden wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, of bepaalde tijd van twee jaren of langer. Houdt u zich niet aan deze regels, dan is de proeftijd nietig en moet het beding voor niet geschreven worden gehouden.

Tip 4: Controleer áltijd wanneer de werknemer feitelijk is begonnen met werken.

Neem waar mogelijk geen risico wanneer de werknemer al voor zijn beoogde eerste werkdag heeft kennisgemaakt met collega’s/relaties. Begin voor de duur van de proeftijd te rekenen vanaf de dag van kennismaking.

Tip 5: Motiveer het proeftijdontslag door te wijzen op de mismatch tussen werknemer en functie.

Meer weten over proeftijdontslag?

Uiteindelijk komt het bij een proeftijdontslag aan op de specifieke omstandigheden van het geval. Zeker wanneer de werknemer zich heeft ziekgemeld is het verstandig goed na te gaan of een proeftijdontslag verstandig is. Wij helpen u graag bij voorkomende (twijfel)gevallen. Bel, mail, of app ons gerust voor een vrijblijvend eerste overleg over uw specifieke zaak!

Auteur

Mark van Benthem is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht en staat voornamelijk (inter)nationale ondernemingen, bestuurders en ondernemingsraden bij.

Meer weten over arbeidsrecht?

Voor het succes van uw onderneming zijn goede medewerkers van grote waarde. De manier waarop u de arbeidsverhoudingen met uw medewerkers vormgeeft, staat geregeld ter discussie door veranderingen in de regelgeving en rechtspraak, maar ook door economische en technologische ontwikkelingen. Ons Employment team zorgt ervoor dat uw organisatie optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die het arbeidsrecht, het medezeggenschapsrecht en het pensioenrecht bieden én de eventuele risico’s beperkt die deze met zich meebrengen.

Ontslag

Ontslag 1200 675 Ekelmans Advocaten
Ekelmans Advocaten cliënt weerspiegeling

Ontslagtraject: betrokkenheid

Soms moet een arbeidsrelatie beëindigd worden, bijvoorbeeld vanwege een onoplosbaar arbeidsconflict of reorganisatie. Ontslag is een lastige situatie voor zowel werkgever als werknemer. In zo’n traject is het fijn om voor de volle 100% te kunnen bouwen op een advocaat die uw juridische positie, uw belangen en problemen onderkent en begrijpt. Een advocaat die niet alleen uw juridische belangen behartigt, maar ook empathisch naast u staat. Ekelmans Advocaten vindt voor u de beste oplossing, rekening houdend met uw wensen en belangen.

Onze advocaten kennen hun cliënten goed. Wij weten wat u beweegt, zoeken steeds naar praktische oplossingen waar mogelijk, en schuwen de procedure niet indien daarmee uw belang gediend is.

Individueel ontslag

Bij een individueel ontslag gaat het – kort gezegd – om: ontslag van een individuele werknemer als gevolg van een arbeidsconflict dat heeft geleid tot een verstoorde arbeidsverhouding, ontslag vanwege disfunctioneren, ontslag vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen, of ontslag na twee jaar ziekte. Onze advocaten staan u bij in iedere fase van een (dreigende) individuele ontslagzaak. Zowel in het voortraject (eventueel adviserend op de achtergrond), dan wel tijdens de ontslagzaak zelf.

Ontslag statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft een bijzondere juridische status, die bij ontslag een specifieke aanpak vergt. Ons team Employment beschikt over bijzondere expertise op gebied van het ontslag van sta-tutair bestuurders.

Collectief ontslag

In geval van collectief ontslag worden meerdere werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen.

Voor het welslagen van een beoogde reorganisatie is voor de werkgever een draaiboek, met een integrale aanpak en een realistische planning, van cruciaal belang. Onze advocaten adviseren over het opstellen van zo’n draaiboek en het structureren van de reorganisatie. Wij begeleiden het uitvoeren van de reorganisatie en monitoren het proces. Afhankelijk van de omvang van de onderneming en het aantal beoogde ontslagen komt bij een reorganisatie onder meer aan de orde: het adviestraject met de Ondernemingsraad, onderhandelen met vakbonden over de inhoud en tekst van een sociaal plan en het opstellen daarvan, advisering over de Wet melding collectief ontslag (WMCO), alsmede het effectueren van de ontslagen door middel van beëindigingsovereenkomsten (VSO’s) en/of het voeren van ontslagprocedures bij UWV.

Onze advocaten staan ook werknemers bij die door een beoogde reorganisatie getroffen worden omdat zij boventallig zijn verklaard. Wij onderzoeken of de werkgever, in het veelomvattende proces van reorganisatie, wellicht steken heeft laten vallen. Wij beoordelen of de door de werkgever gestelde bedrijfseconomische ontslaggrond voldoende is onderbouwd, zodat wij voor de werknemer een inschatting kunnen maken of het voeren van inhoudelijk verweer in de UWV-procedure zinvol is.

De juiste aanpak in een onzekere situatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als u het contactformulier invult, dan bellen wij u terug. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze specialisten.

Employment

Team van specialisten

Onze advocaten werken met u samen binnen compacte teams van specialisten. Zij kennen uw praktijk en beschikken over de expertise om snel en to the point met u mee te denken en te adviseren.

Gerelateerde onderwerpen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.