Ekelmans

Jan Ekelmans adviseert de minister: regel het inzagerecht beter

Jan Ekelmans adviseert de minister: regel het inzagerecht beter 2560 1706 Ekelmans Advocaten
inzagerecht
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Wie (mogelijk) een geschil heeft met een ander, kan inzage vragen in gegevens van die ander óf van derden om zijn positie te bepalen. Experts worstelen al jaren met de vraag wanneer je het recht heb op inzage in andermans gegevens. De wet is hierover ook niet duidelijk.

In juni 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend om het bewijsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren. Hierin komt ook de invulling van het inzagerecht aan de orde. Nog geen maand later deed de Hoge Raad uitspraak over dit onderwerp in het Semtex-arrest. De Hoge Raad vindt dat een mogelijke vordering voldoende aannemelijk moet zijn om aanspraak op inzage te geven.

Jan Ekelmans adviseert de minister om in het wetsontwerp het standpunt van de Hoge Raad over te nemen. Waarom? Dat licht hij toe in het artikel “Moet een drempel van aannemelijkheid worden genomen om recht te hebben op inzage in gegevens op grond van art. 843a Rv?” in het Maandblad voor Vermogensrecht. De uitspraak van de Hoge Raad biedt volgens Jan een evenwichtiger invulling van het inzagerecht dan de normstelling in het door de minister ingediende wetsvoorstel.

Auteur

Jan Ekelmans adviseert de minister een evenwichtiger invulling van het inzagerecht

Jan Ekelmans adviseert de minister een evenwichtiger invulling van het inzagerecht 2560 1706 Ekelmans Advocaten
advies minister inzagerecht
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Wie (mogelijk) een geschil heeft met een ander, kan inzage vragen in gegevens van die ander óf van derden om zijn positie te bepalen. Experts worstelen al jaren met de vraag wanneer je het recht heb op inzage in andermans gegevens. De wet is hierover ook niet duidelijk.

In juni 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend om het bewijsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren. Hierin komt ook de invulling van het inzagerecht aan de orde.

Nog geen maand later deed de Hoge Raad uitspraak over dit onderwerp in het Semtex-arrest. De Hoge Raad vindt dat een mogelijke vordering voldoende aannemelijk moet zijn om aanspraak op inzage te geven.

Jan Ekelmans adviseert de minister om in het wetsontwerp het standpunt van de Hoge Raad over te nemen. Waarom? Dat licht hij toe in het artikel “Moet een drempel van aannemelijkheid worden genomen om recht te hebben op inzage in gegevens op grond van art. 843a Rv?” in het Tijdschrift voor Vermogensrecht. De uitspraak van de Hoge Raad biedt volgens Jan een evenwichtiger invulling van het inzagerecht dan de normstelling in het door de minister ingediende wetsvoorstel.

Contact

50 tinten zorg: van een memo naar een compleet overzicht van het zorgverzekeringsrecht

50 tinten zorg: van een memo naar een compleet overzicht van het zorgverzekeringsrecht 2560 1707 Ekelmans Advocaten
overzicht zorgverzekeringsrecht
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes

Op 16 januari 2020 nam Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, het eerste exemplaar van het boek ‘De Zorgverzekering’ in ontvangst van Jan Ekelmans. Dit nadat Jan aan de tand was gevoeld door Koen Venekamp, adviseur public affairs bij Zorgverzekeraars Nederland. Een korte impressie van dit gesprek.

Waarom heb je dit boek geschreven?

Ik kreeg van jonge collega’s vaak vragen over het zorgverzekeringsrecht. Voor hen wilde ik alle relevante informatie beschikbaar maken in een compleet overzicht. Wat begon als idee om een memo te schrijven over het zorgverzekeringsrecht, eindigde in een compleet boek.

Op de voorkant van je boek staat de kubus van Rubik. Waarom?

Als mensen aan zorgverzekeringen denken, hebben ze vaak de associatie ‘moeilijk’ of complex. Dat klopt ook wel, maar als je blijft doorspitten, dan ga je het uiteindelijk begrijpen. Wat dat betreft is het net als de kubus van Rubik: complex, oplosbaar én leuk om te doen.

Hoe heb je het schrijfproces ervaren?

Het schrijven was vooral het verzamelen van materiaal en het aanbrengen van structuur in het oerwoud aan regels en gebruiken. Het was een continu proces van grip krijgen op de werkelijkheid. Bij zorgverzekeringen zijn erg veel spelers betrokken én veel verschillende disciplines. Als je alleen al kijkt naar de juridische disciplines, dan heb je o.a. te maken met contractenrecht, mededingingsrecht, tuchtrecht en privacyrecht. Daarnaast zijn er telkens nieuwe ontwikkelingen waar je rekening mee moet houden. Het schrijfproces heeft me nog meer inzicht gegeven in deze wereld.

Moet je jurist zijn om het boek te begrijpen?

Ik denk het niet. Ik gebruik korte zinnen en zo min mogelijk jargon. Bij het schrijven had ik eerst mijn jonge collega’s in gedachten: het boek moest hen zo snel mogelijk inwerken. Al snel had ik ook de mensen bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders in mijn achterhoofd. Door die brede doelgroep uit veel verschillende disciplines werd het nog belangrijker om toegankelijk te schrijven. Als de eerste reacties van de meelezers kloppen, dan is dat ook gelukt.

Welke ontwikkelingen zie je in de zorg?

Er zijn veel ontwikkelingen, maar de belangrijkste is toch wel het permanente spanningsveld tussen de groeiende behoefte aan zorg én de beperking van financiële middelen. We staan voor de uitdaging om de zorg toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden. Dat leidt tot kansen én wrijving op allerlei gebied. Bijvoorbeeld over tarieven voor ongecontracteerde zorg. Daar gaat veel juridische inspanning én geld in zitten dat aan zorg besteed zou kunnen worden. En dat is nog maar één van de voorbeelden waar het beter kan.

Is jouw boek objectief?

Ja. Ik heb het zo objectief mogelijk willen schrijven. Daarom heb ik zo veel mogelijk bronnen verzameld. Daardoor laat ik ook verschillen van inzicht tot leven komen. En: wat ik beweer, heb ik met die bronnen willen staven. Het boek heeft daarom ook behoorlijk wat voetnoten. Wie onderbouwing of verdere verdieping zoekt, kan daarin terecht. Mijn doel was om een helder beeld te geven van het zorglandschap: dat kan alleen als je zo objectief mogelijk bent.

Het moet even geduurd hebben voor je dit boek af had. Wat vond je thuisfront daarvan?

Thuis werd ik scherp gehouden. Het boek werd steeds tot de grond toe afgebroken. Te beginnen met de titel, die volgens onze zoons te saai was. “Het is spannend of het verkoopt niet” was hun devies. Als het aan hen had gelegen, was de titel van het boek ‘50 tinten zorg’ geworden.

Contact

Aktuelles

Vers van de pers: De zorgverzekering

Vers van de pers: De zorgverzekering 2560 1920 Ekelmans Advocaten
Boek De Zorgverzekering
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

De eerste druk van het boek ‘De Zorgverzekering’ van Jan Ekelmans is zojuist verschenen. Vanmiddag overhandigt Jan het eerste exemplaar aan Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Het boek is te bestellen via Boom Juridisch.

Markt met 80 miljard omzet

In dit boek brengt Jan Ekelmans het speelveld van de zorgverzekering laag voor laag in kaart. Met het boek in de hand kunnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders, consumenten en hun adviseurs beter en sneller kiezen wat hen te doen staat. En: met meer plezier!

De verzekerde gezondheidszorg is een markt met 80 miljard omzet. In kaart brengen wat daar gebeurt, is een uitdaging. Dit boek pakt die uitdaging op. Met een focus op vier thema’s: de verschillende verzekeringen (de zorgverzekering, de verzekering onder de Wet langdurige zorg en de aanvullende verzekering), de rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, de bescherming van privacy en de mogelijke doorbreking daarvan én het toezicht op naleving door zorgverzekeraars met controles en fraudeonderzoeken en de aan de uitkomsten van die onderzoeken te verbinden gevolgen.

Praktische aanpak

Het boek heeft een praktische aanpak met aandacht voor gezichtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Het bevat een schat aan feitelijke en juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is.

Over de auteur

Jan Ekelmans is advocaat en partner bij Ekelmans & Meijer advocaten. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht in Nederland. Verzekeraars vragen hem om advies bij complexe en politiek gevoelige zaken. Jan was jarenlang raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van de adviescommissie die het parlement en de regering adviseert over burgerlijk procesrecht. Zijn uitgebreide ervaring met het zorgverzekeringsrecht stelt hem in staat om een helder overzicht te geven van het juridische zorglandschap in Nederland.

Contact

Aktuelles

De Zorgverzekering – het eerste heldere overzicht van het juridische zorglandschap

De Zorgverzekering – het eerste heldere overzicht van het juridische zorglandschap 2560 1707 Ekelmans Advocaten
overzicht zorgverzekeringsrecht
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

In de zorgverzekering en de langdurige zorg wemelt het van de regels en gebruiken, waarin je makkelijk de weg kwijt raakt. Over een paar weken is dat voorbij: dan verschijnt ‘De Zorgverzekering’.

In de zorgverzekering en de langdurige zorg wemelt het van de regels en gebruiken, waarin je makkelijk de weg kwijt raakt. Over een paar weken is dat voorbij: dan verschijnt ‘De Zorgverzekering’. In dit boek brengt Jan Ekelmans het speelveld van de zorgverzekering laag voor laag in kaart. Met dit boek in de hand kunnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders, consumenten en hun adviseurs beter en sneller kiezen wat hen te doen staat. En: met meer plezier!

Focus op de belangrijkste thema’s

De verzekerde gezondheidszorg is een markt met 80 miljard omzet. In kaart brengen wat daar gebeurt, is een uitdaging. Dit boek pakt die uitdaging op. Met een focus op vier thema’s: de verschillende verzekeringen (de zorgverzekering, de verzekering onder de Wet langdurige zorg en de aanvullende verzekering), de rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, de bescherming van privacy en de mogelijke doorbreking daarvan én het toezicht op naleving door zorgverzekeraars met controles en fraudeonderzoeken en de aan de uitkomsten van die onderzoeken te verbinden gevolgen.

Praktische aanpak

Het boek heeft een praktische aanpak met aandacht voor gezichtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Het bevat een schat aan feitelijke en juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is.

Over de auteur

Jan Ekelmans is advocaat en partner bij Ekelmans & Meijer advocaten. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht in Nederland. Verzekeraars vragen hem om advies bij complexe en politiek gevoelige zaken. Jan was jarenlang raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van de adviescommissie die het parlement en de regering adviseert over burgerlijk procesrecht. Zijn uitgebreide ervaring met het zorgverzekeringsrecht stelt hem in staat om een helder overzicht te geven van het juridische zorglandschap in Nederland.

Van Jan Ekelmans verscheen eerder ‘In eerste aanleg’, een praktisch handboek over de procedure voor de civiele rechter.

Bestellen ‘De Zorgverzekering’

De Zorgverzekering verschijnt op 13 januari 2020. Het boek is nu al te bestellen via de webshop van Boom Juridisch.

Download: flyer-de-zorgverzekering

Contact

Jan Ekelmans lecturer at the University of Amsterdam

Jan Ekelmans lecturer at the University of Amsterdam 1900 1357 Ekelmans Advocaten
Jan Ekelmans-Ekelmans Advocaten
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

Jan Ekelmans, partner Insurance at Ekelmans & Meijer, will be the lecturer on the subject Evidence in the course Insurance law at the University of Amsterdam. This course combines in depth academic knowledge with practical solutions and is meant for professionals who address insurance issues in their daily work and want to deepen their knowledge.

All lecturers of the course are specialists. They have extensive academic and practical experience. Almost all of them obtained a Phd. Jan Ekelmans obtained his Phd on a thesis on obtaining information from physical and digital documents for the purpose of civil proceedings. Those who successfully follow the course will become certified insurance lawyers (CIL) or Certified Insurance Law Expert (CILE).

Jan Ekelmans: “I am delighted to be part of this course. All lecturers are well experienced and offer participants a course of high standards. Sharing knowledge with professionals and learning from each other is very rewarding. I look forward to the course starting in September 2019.”

Contact

Topadvocaten in de zorg: advocaten Ekelmans & Meijer genomineerd

Topadvocaten in de zorg: advocaten Ekelmans & Meijer genomineerd 1400 1082 Ekelmans Advocaten
Astrid van Noort
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

Astrid van Noort, Jan Ekelmans en Robert Kütemann, allen partners bij Ekelmans & Meijer Advocaten zijn genomineerd voor de eervolle titel topadvocaat in de zorg. Voor de derde keer houdt Zorgvisie de verkiezing ‘Topadvocaten gezondheidszorg 2018’. De namen voor de shortlist zijn bekend.

Op deze shortlist staan namen van advocaten die door hun collega-advocaten in de zorg zijn genomineerd. Eind november maakt Zorgvisie de ‘Topadvocaat gezondheidszorg 2018’ bekend. Zorgvisie brengt nieuws en achtergronden op het gebied van beleid en management in de gezondheidszorg.

Contact

Ekelmans & Meijer invited to join international network of insurance law firms

Ekelmans & Meijer invited to join international network of insurance law firms 1000 465 Ekelmans Advocaten
international network
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

Insurance Law Global (ILG), London, UK has invited the Netherlands based law firm Ekelmans & Meijer to join their international network of insurance law firms. With members around the globe ILG offers international insurers access to top level insurance law support for their international activities.

Member firms all have a strong commitment to the insurance industry and share a common philosophy. They are results-oriented, focused on efficient service delivery and offer practical solutions of a high standard.

Dan Cutts, Senior Partner at UK law firm Weightmans LLP and founding member of ILG:

“We are delighted to welcome Ekelmans & Meijer to ILG. As a leading insurance firm in the Netherlands with a wealth of international and multi-jurisdictional experience, E&M are committed to providing commercial, intuitive solutions to clients, are alive to opportunities presented by globalisation and understand the diverse requirements of insurers – a fantastic addition to the network.”

Ekelmans & Meijer can draw up a wealth of expertise, built up during decades of servicing national and international insurance firms. With long lasting relations with leading national and international insurers, the Insurance & Liability Team helps them whenever their business meets legal challenges. With Insurance litigation and advocacy services to clients in all areas.

Jan Ekelmans and Frank Schaaf, Insurance partners at Ekelmans & Meijer:

“We see a trend towards internationalization of Insurance firms and their insurance products. Joining this network enables closer cooperation with our clients”.

The international cooperation of Ekelmans & Meijer is in line with its international focus, also outside the insurance industry: as an active member of Legalink, an international network of law firms and with a large German Desk, which cooperates with German companies in their activities in the Netherlands and supports Dutch companies with their activities in Germany.

Andrea van de Velde, director at the The Hague office, emphasizes the great value of the international network ILG:

“Through our lawyers, clients literally have access to a world of relevant expertise and networks. It is a privilege for our firm to be part of Insurance Law Global and it fits our strategy of further internationalization.”

https://www.ekelmansadvocaten.com/en/insurance-corporate/#insurance

Contact

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.