Verzekering

Een opdrachtgever en een architect staan tegenover elkaar voor de rechter in een geschil rond een opgezegde overeenkomst

Een opdrachtgever en een architect staan tegenover elkaar voor de rechter in een geschil rond een opgezegde overeenkomst 2560 1707 Ekelmans Advocaten
Broken contract on the desk
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

Een architect is voor een opdrachtgever betrokken bij de nieuwbouw van een villa te Bussum. Kort nadat voor het werk een omgevingsvergunning is afgegeven wordt de overeenkomst met de architect door de opdrachtgever opgezegd.

Daartoe worden vier toerekenbare tekortkomingen als opzeggingsgronden aangevoerd. Partijen treffen elkaar bij de rechter die daarover, en over de afrekening van de opdracht en de verschillende aanspraken (architect) en tegen-aanspraken (opdrachtgever), in twee instanties moet oordelen. Deze noot gaat over uitspraak van het hof in het hoger beroep. Dat hoger beroep is overigens door zowel de architect (principaal) als de opdrachtgever (incidenteel) ingesteld.

Klik hier voor de uitspraak van het hof  ECLI:NL:GHARL:2021:9563  rond dit geschil en hieronder voor de gastnoot die Frank Schaaf hierbij heeft geschreven.

Auteur

Ekelmans blijft stijgen in de ranglijst van beste advocatenkantoren

Ekelmans blijft stijgen in de ranglijst van beste advocatenkantoren 2000 1436 Ekelmans Advocaten
Legal500_EMEA_2022_Ekelmans
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

De Legal 500 beoordeelt de sterke punten van advocatenkantoren in meer dan 150 rechtsgebieden. De ranglijst belicht de teams die het meest vooruitstrevende en innovatieve advies geven aan hun cliënten. Het onderzoek van Legal 500 is o.a. gebaseerd op feedback van cliënten. We zijn daarom extra trots op onze opmars in deze ranglijst!

Legal 500 zegt het volgende over ons Insurance-team:

Noted for its international focus, the team at Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate has many years of experience handling a wide variety of liability and insurance law issues for clients. It provides a range of services to large and niche insurance companies, such as advice on compliance with financial regulations, assistance with privacy-related questions and policy wording. In addition, with the group comprising of seasoned Supreme Court litigators, it is also a strong choice for complex insurance claims; areas of expertise in this space include professional liability, fraud, D&O and personal injury. Hanco Arnold leads the team, which also includes Frank Schaaf, Jan Ekelmans, Astrid van Noort and Daan Spoormans.

Een paar citaten van onze cliënten:

‘Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate’s ability to quickly solve difficult situations makes them a priceless asset to clients.’

‘The people I work with are, without exception, nice and very approachable. They go the extra mile when necessary. The way in which they take the lead in a file is pleasant, without losing sight of the role of the client. Another thing that makes them unique is how they involve the client in legal cases, both in terms of content and procedure.’

‘The lawyers working at Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate know the insurance business inside out and have all the resources and knowledge they need to stand by insurance companies and their insured in their legal matters. Not only do they give well-founded legal advice, they also know how to solve insurance issues in a more pragmatic way (while taking into account the interests of all parties involved). Something that is essential in the insurance business.’

Lees meer op de Legal 500 website

Contact

Aansprakelijkheid in sport en spel: hoe zat het ook al weer?

Aansprakelijkheid in sport en spel: hoe zat het ook al weer? 671 434 Ekelmans Advocaten
Aansprakelijkheid sport
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

In de eerste Beursbengel van 2022 bespreekt Frederike Rijpkema de regels die gehanteerd worden door de Hoge Raad omtrent de aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties.

Afgelopen zomer heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de langlopende zaak van de Groningse voetballer Trienko Smit. De voetballer raakte zodanig ernstig gewond na een sliding van een tegenspeler in een amateurvoetbalwedstrijd, dat zijn onderbeen moest worden geamputeerd. De voetballer hoopte na zestien jaar nog steeds op financiële compensatie, maar de Hoge Raad bekrachtigde de uitspraak van het hof: de sliding valt binnen de kaders van het normale voetbalspel en kan niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

Hoewel bovenstaand oordeel wellicht doet verbazen, past het wel binnen de reeds bestaande rechtspraak van de Hoge Raad. De  algemene lijn die daaruit valt te ontwaren is dat hoge eisen worden gesteld voordat aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie wordt  aangenomen. Het lukt een benadeelde zelden om aan die hoge eisen te voldoen. Hoe komt dat?

In de eerste Beursbengel van 2022 lichten Frederike Rijpkema en Nynke Borman toe wat de regels zijn omtrent de aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties.

Auteur

Ekelmans & Meijer expertpartner van Verbond van Verzekeraars

Ekelmans & Meijer expertpartner van Verbond van Verzekeraars 2560 1400 Ekelmans Advocaten
Verbond van Verzekeraars Ekelmans
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

Ekelmans & Meijer Advocaten is vanaf vandaag officieel expertpartner van het Verbond van Verzekeraars. Ons kantoor deelt zijn kennis en ervaring met de leden van het Verbond op het gebied van privacyrecht en fraudebeheersing.

Ekelmans & Meijer is al jaren een juridische vraagbaak voor het Verbond. De stap naar expertpartner was daarom gauw gezet.

“Het is een vanzelfsprekende stap, want de samenwerking met het Verbond gaat vele jaren terug,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Wij zien het partnership als een waardevolle verdieping van de huidige samenwerking, zeker op belangrijke gebieden als privacy en het voorkomen en tegengaan van fraude.” Jan Ekelmans is overtuigd van de meerwaarde van het expertpartnership: “Wij leren dagelijks van elkaar. Deze samenwerking is een prachtige bevestiging daarvan.” Advocaat Astrid van Noort sluit hierbij aan: “Privacy raakt iedereen. Het is een voorrecht dat wij over privacy en fraudebeheersing samen met het Verbond mogen optrekken .”

Contact

Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid: special WBTR

Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid: special WBTR 2560 1707 Ekelmans Advocaten
Bestuurdersaansprakelijkheid
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute
Expertise:

Op 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Op die datum verandert er veel op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Een uitgelezen moment dus voor een webinar voor bestuurders.

Op 1 juli om 16.00 praat Ekelmans & Meijer u bij over een aantal actuele onderwerpen voor bestuurders. Uiteraard komen de belangrijkste wijzigingen uit de WBTR aan de orde. Daarnaast gaan we in op de vraag of  selectieve betaling van schuldeisers mogelijk is. Ook bespreken we het nieuwe UBO register en is er aandacht voor het niet tijdig melden van betalingsonmacht bij de belastingdienst en/of pensioenfonds.

In een webinar van een uur praat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens u bij over deze vier onderwerpen. Het webinar heeft een praktische insteek met handige tips and tricks.

Programma

1 juli 2021: start om 16.00 uur
Tijdsduur: 60 minuten
Bestemd voor: Bestuurders, ondernemers en verzekeraars

Contact

Bestuurdersaansprakelijkheid na executie van een vonnis

Bestuurdersaansprakelijkheid na executie van een vonnis 2560 1707 Ekelmans Advocaten
executie vonnis
Leestijd: 4 minuten
Lesedauer: 4 Minuten
Reading time: 4 minutes

Is uw onderneming verwikkeld in een juridische procedure en loopt deze in eerste instantie goed voor u af, dan wilt u uiteraard zo snel mogelijk uw geld zien. Indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kan u tot executie van het vonnis overgaan.

Dat wil zeggen, dat u naleving van het vonnis kunt afdwingen, ook als daartegen nog hoger beroep mogelijk is. Echter, voorzichtigheid is geboden. Indien het vonnis in hoger beroep alsnog vernietigd wordt en uw onderneming is niet in staat het bedrag terug te betalen, dan is in ieder geval uw onderneming schadeplichtig. In bijzondere gevallen kunt u als bestuurder ook aansprakelijk zijn.

Terughoudend omgaan met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis

Het is aan te raden met enige voorzichtigheid te handelen, wanneer een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis wordt geëxecuteerd. Het risico bestaat namelijk dat het vonnis wordt vernietigd in hoger beroep. Wanneer een partij te hard van stapel loopt en de wederpartij door dreiging met executie van dat vonnis heeft gedwongen tot nakoming, handelt zij in beginsel onrechtmatig en is zij schadeplichtig als het vonnis ook daadwerkelijk in hoger beroep wordt vernietigd. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit dat het ontvangen bedrag na eventuele vernietiging in hoger beroep terugbetaald moet worden.

In welk geval kan de bestuurder aansprakelijk zijn?

In beginsel is alleen de onderneming aansprakelijk. In bijzondere gevallen kan er ook ruimte zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid. Hiervoor is vereist dat sprake is van frustratie van betaling en verhaal waardoor een schuldeiser wordt benadeeld. Als hier sprake van is, dient beoordeeld te worden of het handelen of nalaten van de bestuurder ten opzichte van de schuldeiser zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt (zie het arrest Ontvanger/Roelofsen, Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758). Er is grond voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder als hem een ernstig verwijt gemaakt kan worden omdat:

  1. de bestuurder op grond van de hem bekende omstandigheden rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat het vonnis zou worden vernietigd;
  2. dat de bestuurder wist of ernstig rekening moest houden met de mogelijkheid dat in geval van vernietiging van het vonnis in hoger beroep de onderneming niet in staat zou zijn het ontvangen bedrag terug te betalen; en
  3. in de gegeven omstandigheden de bestuurder kan worden verweten dat hij desondanks gelden heeft onttrokken aan de onderneming of andere vorderingen heeft laten betalen, met verwaarlozing van de belangen van de wederpartij.

In een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 mei 2020 had een onderneming naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank een bedrag ontvangen van haar wederpartij. Deze wederpartij was tijdig in hoger beroep gekomen waardoor de onderneming rekening had moeten houden met het feit dat het vonnis in hoger beroep geen stand zou houden. Aldus was voldaan aan voorwaarde (1).
Vrijwel direct na ontvangst van het bedrag had de onderneming het ontvangen bedrag ineens doorbetaald aan haar bestuurders (middels het voldoen van een vordering uit rekening-courant) en aan (door familiebanden) gelieerde partijen, zodat voor de wederpartij weinig meer overbleef.

Omdat de onderneming het bedrag niet had gereserveerd maar juist had uitgegeven en de financiële situatie te slecht was om via andere middelen aan de terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen, moesten de bestuurders van de onderneming rekening houden met de mogelijkheid dat bij vernietiging van het vonnis in hoger beroep zij het ontvangen bedrag niet aan de wederpartij kon terugbetalen. Aldus was ook aan voorwaarde (2) voldaan. Nu de noodzaak van deze betalingen niet is gebleken was ook aan voorwaarde (3) voldaan.

Gezien deze feiten en omstandigheden oordeelde het hof dat de bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt kon worden gemaakt. Zij hebben hun eigen belangen en de belangen van de gelieerde partijen zonder noodzaak gesteld boven het belang van haar wederpartij. De bestuurders hadden voorzichter moeten handelen en het betaalde bedrag moeten reserveren.

Dit zou anders kunnen zijn als het ontvangen bedrag zou zijn besteed aan de gewone bedrijfsvoering van de onderneming en in het kader daarvan aan noodzakelijke betalingen aan crediteuren om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Daar was in de zaak van 12 mei 2020 geen sprake van, waardoor de bestuurders aansprakelijk konden worden gehouden.

Conclusie: reserveer het bedrag tot na het Hoger Beroep

De afdronk van dit verhaal is dat in het geval uw onderneming een bedrag ontvangt naar aanleiding van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, het advies is dit bedrag te reserveren zolang dit vonnis nog in hoger beroep kan worden vernietigd. Is besteding van dit bedrag echt nodig om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, dan kan dit de situatie wezenlijk anders maken.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Insurance help for Dutch entrepreneurs who are not able to meet premium obligations

Insurance help for Dutch entrepreneurs who are not able to meet premium obligations 2560 1709 Ekelmans Advocaten
Insurance help Dutch entrepreneurs
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes

Due to Covid a lot of entrepreneurs are in distress and are not able to meet premium obligations. Luckily the Dutch Association of Insurers and the Dutch State provide various ways of help to prevent entrepreneurs from falling into premium debt, to prevent a large-scale reduction and withdrawal of credit limits by credit insurers and to lower the risks for event organisers.

Framework for entrepreneurs in distress

The Dutch Association of Insurers has developed a framework for entrepreneurs in distress. The framework offers insurers, proxies and advisers/brokers an overview of possibilities for adjusting insurance cover, shortening the term of the premium and extending the term of payment, for example. In doing so, they expressly look for solutions to prevent entrepreneurs from falling into (premium) debt.

Depending on the severity of the acute (liquidity) problems, the framework offers unequivocal measures and a course of action ranging from adjusting the insurance cover, changing the premium period to, for example, six months, quarter or month, or extending the payment period by 30 days. These measures are tailor-made for each individual customer. To be eligible for these measures, entrepreneurs/customers must contact their insurer, authorised agent, broker or adviser themselves. These measures apply for the time being until 1 July 2021. Every month, the Insurers’ Association evaluates the measures and examines whether any changes are necessary. The regulations are binding on all members.

The framework is a tool for business non-life insurance, including the business insurance of the self-employed such as the AOV (disability insurance), but excluding business products that fall under the Pension Act. Situations where payment terms already apply to non-life insurance are not covered by the framework. There will also be no refunds of premiums already paid due to changed payment terms.

The Dutch state as reinsurer

Due to the fear that credit insurers would be reluctant to provide new credit insurance or lower the credit limits, the government has decided to reinsure (entire) portfolios of credit insurers. The starting point for the reinsurance was that the limits in force on 1 January 2020 would be maintained or, where necessary, reinstated. Claims that had already been paid out before 1 March 2020 were not covered.

The total reinsurance, which has been extended to 30 June 2021, amounts to €12 billion. Insurers report to the State on a monthly basis and the reports show that the measure is having the intended effect, as there has been no large-scale reduction and withdrawal of credit limits due to increased credit risk.

Covid-19 temporary grant scheme for events instead of pandemic cover within event cancellation insurance

Based on the expectation that the epidemiological situation will be more favourable in the second half of 2021, the government expects that events will be able to take place again.
In order to stimulate the organisers to make preparations and to maintain the viability of the sector, the temporary regulation subsidy events Covid-19 has been drawn up. An organiser of an event organised in the Netherlands and planned between 1 July and 31 December 2021, can claim under the regulation if the event is banned by the government because of Covid-19 and the organiser cancels the event as a consequence. The regulation has a subsidy ceiling of €385 million, distributed in order of receipt of applications.
The reason for this regulation is that the pandemic cover within event cancellation insurance has lapsed. Therefore, this regulation is only open to events that previously had a cancellation insurance.

Bron: Insurance Law Global

Legal 500: Ekelmans – Highly professional and knowledgeable in all aspects of the industry

Legal 500: Ekelmans – Highly professional and knowledgeable in all aspects of the industry 768 447 Ekelmans Advocaten
Legal 500 website 2021
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

De toonaangevende internationale gids Legal 500 beveelt Ekelmans & Meijer ook dit jaar aan als een vooraanstaand Nederlands advocatenkantoor op het gebied van Verzekeringsrecht.

We zijn trots op deze vermelding, te meer omdat deze jaarlijkse ranglijsten van Legal 500 worden samengesteld op basis van uitgebreid onderzoek onder onze cliënten.

Legal 500 schrijft het volgende over ons Insurance team op haar website.

Ekelmans & Meijer Advocaten has a key focus on the healthcare sector and is highly regarded for insurance and general liability matters. The group has expertise in professional liability, D&O, fraud, personal injury and privacy matters. It has recently been advising on a number of Covid-19-related matters and counts the Dutch Association of Insurers among its clients. Hanco Arnold heads the team.

Op de Legal 500 website worden ook diverse citaten van onze cliënten genoemd. Een greep hieruit:

‘Their approach is thorough, with a good sense of humour. ’

‘Highly professional and knowledgeable in all aspects of the industry’.

‘This is the firm for health insurance legal expertise’.

Contact

25 maart 2021: Ransomware attacks: an ongoing threat

25 maart 2021: Ransomware attacks: an ongoing threat 2362 1696 Ekelmans Advocaten
ransomware attacks
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

Schrijf je nu in voor het webinar ‘Ransomware attacks: an ongoing threat’, 25 maart 2021 van 16.00 tot 17.00 uur (CET).

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met ransomware. Het is niet zozeer de vraag óf je onderneming slachtoffer wordt, maar eerder wanneer dat gaat gebeuren. Hoe wapen je jouw bedrijf tegen ransomware? Mocht je eenmaal slachtoffer zijn geworden, hoe ga je dan om met het betalen van losgeld? En moet dat losgeld door de verzekering worden gedekt?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het webinar ‘Ransomware attacks: an ongoing threat”. Sprekers vanuit verschillende landen belichten dit thema vanuit hun eigen jurisdictie. Anne-Mieke Dumoulin-Siemens van Ekelmans & Meijer geeft tussen 16:00 en 17:00 uur (CET) inzicht in de Nederlandse en Europese regels en adviezen op dit gebied.

Schrijf je hier in voor dit webinar.

Contact

Chambers Europe: mooie ranking voor onze Insurance praktijk

Chambers Europe: mooie ranking voor onze Insurance praktijk 1640 978 Ekelmans Advocaten
Chambers 2021 logo Ekelmans
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute

De toonaangevende internationale gids Chambers Europe heeft Ekelmans & Meijer opnieuw een mooie notering gegeven in de lijst met de beste Nederlandse advocatenkantoren op het gebied van Verzekeringsrecht.

Haar aanbeveling:

“Renowned for its litigation expertise and has a long track record advising on high-profile cases before the Supreme Court. Particularly well known for its experience regarding healthcare insurance matters. Has a broad liability practice, covering professional, D&O and general liability concerning construction, property and marine damage.

One client highlights that the team provides “accurate and efficient” services.
Another client adds that the lawyers “work thoroughly and they know the business very well.”

Jan Ekelmans wordt door Chambers speciaal aanbevolen. Chambers schrijft over Jan:
Jan Ekelmans has notable experience advising healthcare insurers. He also assists with professional indemnity claims and D&O liability claims. He is noted as “the driving force of the team” by one source, while a client enthuses: “He is very clever, witty and quick.”

Meer over de Chambers-ranking van Ekelmans & Meijer kunt u vinden op de website van Chambers and Partners.

Contact

Aktueel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.